Crossref Citations

1. Atık yapan sığırlarda Anti-Neospora caninum antikorlarının yaygınlığının araştırılması
Ufuk Erol, Erdem Danyer, Selim Tuncer, Çağla Korkmaz, Ahmet Deniz
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi  vol: 30  issue: 1  first page: 78  year: 2019  
doi: 10.35864/evmd.549209